Política de privadesa

Benvingut a aquesta pàgina web de Motion Pictures Distribution, S.L.! Si ets menor, per favor avisa al teu pare, mare o tutor perquè pugueu llegir junts aquest text. És molt important entendre les normes de seguretat per protegir la teva intimitat abans de començar a navegar, jugar i divertir-te a través de la nostra web, per això et demanem que un major llegeixi amb tu aquestes regles perquè així puguis navegar de forma segura en aquesta pàgina d'Internet.

Última actualització: 1 de Febrer de 2011

 

1. OBJECTE:

La present Política de Privadesa (d'ara endavant la “Política de Privadesa”) regula les normes de protecció de dades i mesures de seguretat aplicades per Motion Pictures Distribution, S.L. i les companyies del seu grup (d'ara endavant i conjuntament “MOTION”) a la seva pàgina web.

MOTION posa a la disposició dels usuaris d'Internet el Lloc Web www.glumpers.com i videojocs, (d'ara endavant el "Lloc Web"), dirigits als nens, sota la supervisió i acceptació dels pares/tutors.

La utilització del Lloc Web de MOTION atribueix al visitant la condició d'usuari i suposa l'acceptació i compliment de les Condicions d'Ús, així el coneixement i acceptació de la Política de Privadesa. Es recomana per tant a l'usuari (d'ara endavant “l'Usuari” o “els Usuaris”) que llegeixi detingudament aquestes normes abans d'accedir al Lloc Web de MOTION, així com a consultar-les regularment. En el cas que no estigui conforme amb aquests termes, l'Usuari no haurà de fer ús del Lloc Web de MOTION.

MOTION, en qualitat de propietària i responsable de les dades personals que s'obtenen de forma automatitzada a través de les seves pàgines, es compromet al compliment de la seva obligació de responsable de tractament d'aquestes dades de conformitat amb lo establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant “LOPD”) i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant “*RPDP”). Per la seva banda, l'Usuari assumeix en les activitats i usos que realitzi en el Lloc Web de MOTION i a les obligacions derivades de la LOPD, RPDP, així com qualsevol altra normativa de desenvolupament, incloses aquelles recomanacions i instruccions emeses per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

2. DADES IDENTIFICATIVES:

MOTION és una societat limitada degudament registrada i establerta conforme al que es disposa en la legislació espanyola, amb CIE núm. ESB65441362 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona el 02 d'octubre del 2010, al tom 42216 de l'arxiu, foli 218, fulla nombre B-404404, inscripció 1ª.

 

A l'efecte de comunicacions i notificacions en relació a la Política de Privadesa, s'estableix la següent adreça de contacte:

 

MOTION PICTURES DISTRIBUTION, S. L.

Regna Victoria 8

08021 Barcelona, Espanya

Tel. + 34 93 200 2500

Fax.+ 34 93 200 4061

Correu: glumpers@motionpic.com

 

 

 

3. TERCERA.- PROTECCIÓ DE DADES:

En facilitar les seves dades personals, l'Usuari autoritza a MOTION a emmagatzemar aquesta informació en un o diversos fitxers automatitzats amb l'objectiu d'agilitar el seu accés als continguts de les pàgines web; gestionar o millorar els continguts i/o serveis oferts en elles; estudiar l'ús que fa dels continguts i serveis que les pàgines ofereixen; mantenir en correcte funcionament les pròpies pàgines i enviar-li informació publicitària, és a dir, comunicacions que promocionen de forma directa les pàgines web o la compra de productes o serveis de MOTION o de tercers amb els quals MOTION tingui acords comercials. MOTION es fa responsable d'aquests fitxers.

 

MOTION informarà als Usuaris del Lloc Web si és obligatori o no que facilitin les dades sol·licitades en els formularis que hauran d'emplenar per registrar-se a les pàgines i accedir als continguts i/o serveis que s'ofereixen. En el moment en el qual facilitin les dades, aquesta informació se'ls assenyalarà mitjançant indicadors visuals, com a finestres emergents, asteriscos o símbols situats al costat de la informació obligatòria o amb qualsevol mètode similar. La negativa de l'Usuari a facilitar aquestes dades de caràcter personal, o la introducció de dades incompletes o erronis, pot impedir el seu accés als continguts i/o serveis que s'ofereixen en el Lloc Web de MOTION o afectar a la prestació o el funcionament correcte dels mateixos.

 

L'Usuari respondrà de la veracitat i exactitud de les dades facilitades, que podrà modificar en cas necessari comunicant-ho per correu electrònic a glumpers@motionpic.com. MOTION no respondrà de cap conseqüència o dany que pugui derivar-se del no exercici d'aquesta obligació de l'Usuari.

 

L'Usuari pot exercitar els drets d'accés, cancel·lació i rectificació comunicant-ho per escrit al domicili social esmentat anteriorment o a la següent adreça de correu electrònic: glumpers@motionpic.com.

 

Glumpers.com utilitza cookies. Les cookies són fitxers de dades que la pàgina web envia a l'ordinador de l'Usuari quan visita la web. Les empreses utilitzen les cookies per a moltes finalitats. Per exemple, quan l'Usuari torna a glumpers.com una vegada s'hagi registrat, les cookies faciliten informació a la pàgina perquè pugui recordar de qui es tracta. L'Usuari pot fer que el seu ordinador li avisi quan es vagi a generar un d'aquests fitxers, o pot impedir-ho per complet. Per a això, l'Usuari pot activar aquesta opció en la configuració del navegador que utilitzi (Internet Explorer, per exemple). Tots els navegadors són diferents entre si. L'Usuari ha d'usar el menú d'ajuda del navegador per informar-se sobre com modificar l'accés de les cookies a l'ordinador. Si l'Usuari ho impedeix, l'accés a moltes de les pàgines pot resultar més lent o més difícil i alguns dels serveis poden no funcionar correctament.

 

La seguretat i confidencialitat de la informació que l'Usuari proporcioni són importants per MOTION. S'han adoptat mesures tècniques, administratives i de seguretat per protegir la informació de l'Usuari, conforme al que es disposa en la LOPD i el RPDP.

 

Les mesures de seguretat es revisen regularment per considerar la possibilitat d'introduir noves tecnologies o mètodes de protecció. No obstant això, l'Usuari ha de tenir en compte que, encara que MOTION faci tot el que estigui a les seves mans, cap mesura de seguretat és absolutament perfecta o infrangible.

 

MOTION, de conformitat amb la Llei 34/2.002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, no enviarà als Usuaris de glumpers.com cap tipus d'informació publicitària, comercial o promocional sense l'autorització o el consentiment previ dels Usuaris. MOTION comunica als Usuaris que podran exercitar el seu dret a oposar-se a rebre aquesta informació publicitària. Per a això, hauran de seguir les instruccions indicades en el moment en el qual se'ls sol·liciti el seu consentiment o notificar-ho per escrit a glumpers@motionpic.com. Amb cada enviament publicitari, MOTION facilita així mateix als Usuaris la possibilitat de donar-se de baixa d'aquestes comunicacions a través de mecanismes específics.

 

Pel que fa a les dades de caràcter personal dels Usuaris menors d'edat, MOTION garanteix que aquesta informació no s'utilitzarà amb finalitats inadequades per a les seves edats i tindrà particularment en compte aquest edat, així com l'enteniment, consciència i maduresa d'aquest tipus de públic i mai sol·licitarà informació relativa a la situació econòmica o dades de caràcter personal sobre les seves famílies. A més, MOTION facilitarà als pares o tutors legals l'exercici dels drets jurídics d'accés, cancel·lació, oposició i rectificació de les dades i adverteix a aquests Usuaris sobre la conveniència de consultar-ho amb els seus pares o tutors abans de facilitar qualsevol informació d'aquest tipus. En el cas dels menors d’edat, MOTION tracta d'evitar que els menors facilitin directament dades personals dirigint-se directament als seus pares o tutors i confirmant per correu electrònic que les dades han estat facilitats per adults. No obstant l'anterior, MOTION podrà sol·licitar en qualsevol moment el consentiment escrit dels pares o tutors per verificar el seu coneixement i autorització a l'accés dels nens al Lloc Web.

 

 

4. INFORMACIÓ ADDICIONAL

El Lloc Web pot contenir seccions i/o serveis Premium o d'accés condicional per les quals és necessari el subministrament addicional de dades personals d'un adult. MOTION manifesta i garanteix que en cap cas conservarà informació bancària dels Usuaris, sent les plataformes de pagament i de telefonia les responsables de la preservació de la confidencialitat d'aquestes dades personals. Per aquest motiu, es recomana als Usuaris que accedeixin a la política de privadesa específica de cada operador (a títol d'exemple, PayPal, Bibit, *Allopass, etc.) abans de procedir a efectuar un pagament. MOTION està compromesa amb la seguretat dels Usuaris, per la qual cosa ha contractat amb plataformes de pagament segur la prestació d'aquests serveis electrònics. No obstant l'anterior, si observa una anomalia en qualsevol d'aquests serveis preguem a l'Usuari que es posi en contacte amb MOTION al més aviat possible. En tot caso els Usuaris reconeixen i accepten que les referides plataformes seran responsables, de manera exclusiva, de la preservació de les dades bancàries dels Usuaris, no sent MOTION responsable en cap cas de les responsabilitats que puguin sorgir per aquestes activitats.

 

 

5. FÒRUMS, POSTALS ELECTRÒNIQUES I SERVEIS DE COMUNICACIONS PÚBLIQUES:

S'entendrà per “fòrum”, a l'efecte de les presents “Polítiques de Privadesa”, els serveis de missatgeria instantània, la publicació de missatges en els fòrums o blogs, l'enviament de missatges curts i missatges de telefonia mòbil o de correu electrònic (incloent, sense limitació, les targetes postals electròniques), així com qualsevol altre servei similar que s'ofereixi a qualsevol pàgina de MOTION.

 

L'Usuari que participi en qualsevol fòrum que formi part del Lloc Web –glumpers.com- es compromet a complir els termes establerts a continuació.

 

L'Usuari accepta que tota la informació que remeti a en el Lloc Web a través de qualsevol missatge públic serà enviada a través d’Internet, per la qual cosa no podrà mantenir-se la confidencialitat de la informació continguda en aquests missatges. L'Usuari accepta expressament que els fòrums i serveis de l'Assetjo Web són fòrums de comunicació pública, no privada. MOTION adverteix a l'Usuari del risc de facilitar informació de caràcter personal a través de serveis d'aquest tipus, com la publicació de missatges en els fòrums o en les converses per missatgeria instantània, als quals altres persones poden tenir accés i fer ús d'ella. MOTION no pot garantir la seguretat de la informació que l'Usuari reveli en aquest tipus de serveis pel que, si ho fa, és sota responsabilitat de l'Usuari. En tot cas MOTION recomana als Usuaris l'ús de sobrenoms, àlies o nicknames en els fòrums, i convida als participants a no facilitar en cap cas les seves dades personals per evitar que tercers de mala fe facin un ús malintencionat d'aquesta informació.

 

Quant als missatges que es remetin entre usuaris, els Usuaris seran els únics responsables del contingut dels mateixos. MOTION no es responsabilitza en cap cas del contingut o les opinions publicats o enviats en aquests missatges. L'Usuari és, per tant, l'únic i exclusiu responsable del contingut dels missatges que publiqui amb el seu nom d'usuari i de l'ús que faci de la informació continguda en els fòrums. MOTION es reserva el dret a eliminar o modificar el contingut de qualsevol missatge o de qualsevol fòrum en qualsevol moment i per qualsevol motiu, a la seva exclusiva discreció.

 

Així mateix, MOTION es reserva el dret a eliminar el contingut de la missatgeria instantània, els missatges publicats i els correus electrònics que no concerneixin al tema o els temes que es tractin en el fòrum corresponent.

 

Algunes pàgines de MOTION permeten l'enviament de postals electròniques. L'Usuari haurà d'utilitzar les postals electròniques o els missatges de telefonia mòbil amb finalitats no comercials únicament. Per poder enviar una targeta, postal o un missatge d'aquest tipus, haurà de facilitar a MOTION la seva adreça de correu electrònic o el seu número de telèfon mòbil. Queden estrictament prohibits l'ús comercial i les reexpedicions massives de les targetes i missatges. No està permès l'enviament de targetes o missatges mitjançant programes automatitzats. Les targetes postals electròniques i els missatges de telefonia mòbil no han de contenir un llenguatge inadequat o continguts titularitat de tercers ni podran promoure activitats il·legals. Les targetes electròniques i els missatges de telefonia mòbil que no compleixin aquestes condicions no hauran de ser enviats, sent responsabilitat de l'Usuari aquests enviaments. L'Usuari serà així mateix responsable de facilitar l'adreça de correu electrònic del tercer destinatari, garantint a MOTION que compta amb el consentiment del destinatari per a l'enviament del missatge. MOTION tindrà accés a aquesta adreça només per a l'enviament del missatge, la targeta o la postal, sense que conservi aquestes dades per a qualssevol altres finalitats. L'Usuari haurà d'abstenir-se de realitzar qualsevol enviament a través de les pàgines de MOTION sense comptar amb el consentiment del destinatari.

 

6. ÚS DE LA INFORMACIÓ

Les dades personals recollits en el Lloc Web són inclosos en un o diversos fitxers automatitzats que han estat donats d'alta en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

*MOTION utilitzarà les dades recollides a través de les pàgines de MOTION per a les següents finalitats:

 

La verificació del consentiment dels pares en relació a l'ús del Lloc Web de MOTION pels seus fills;

 

L'activació del compte per a l'accés a àrees específiques del Lloc Web;

 

L'enviament de comunicacions comercials i/o promocionals de MOTION o tercers amb els quals aquesta tingui acords;

 

La remissió d'informació sobre els productes, béns, serveis i/o les pàgines de MOTION;

 

L'actualització dels perfils dels Usuaris de les pàgines de MOTION;

 

El seguiment i monitoratge dels usos efectuats pels Usuaris a través de les pàgines de MOTION;

 

La remissió d'aquesta informació a les autoritats públiques o administratives competents en relació a la comissió d'un il·lícit en la forma permesa per la normativa aplicable;

 

El compliment d'un deure públic;

 

Qualssevol altres finalitats descrites més específicament en les Condicions d'Ús o qualssevol altres termes i condicions específiques aplicables a determinats productes o serveis.

 

En el cas que MOTION transfereixi part del seu negoci, o en els supòsits de fusió o transformació d'empreses, MOTION quedarà facultada per transferir les dades personals al nou grup d'empreses, en la mesura en què ho permeti la normativa aplicable. En tot cas, l'Usuari accepta expressament la incorporació de les seves dades personals als fitxers dels quals sigui titular MOTION o qualsevol d'empreses pertanyents al seu grup empresarial. Així mateix, l'Usuari reconeix que MOTION podrà encarregar a tercers el tractament de les seves dades per a una millor prestació del servei ofert a través de les pàgines de MOTION, dins de les exigències legals de la LOPD i del RPDP i de les finalitats aquí previstes.

 

7. NOTA PER ALS PARES

Internet ofereix un món d'oportunitats de diversió per als nens. La participació i orientació dels pares i majors són essencials perquè els nens tinguin una experiència segura a través d'Internet, per això convidem als adults al fet que comparteixin l'experiència de navegació amb els menors. Especialment aconsellem als pares/tutors al fet que accedeixin en tot moment amb els nens al Lloc Web i que participin dels jocs i diversions que s'ofereixen.

 

8. VIGÈNCIA

MOTION pot modificar aquesta política de protecció de dades en qualsevol moment amb l'objectiu d'introduir millores comercials o adaptar-se a normatives noves i/o instruccions que publiqui l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, de manera que s'aconsella a l'Usuari revisar-la periòdicament.